Friskrivning

Jag är inte finansiell rådgivare, ekonomiskt sakkunnig eller på något sätt expert inom privatekonomi, börs eller finans.

Denna webbplats ska ses endast i underhållningssyfte. Gör alltså inga investeringar enbart baserat på vad du läser här. Även om jag strävar efter att det skrivna ska vara korrekt och faktamässigt kan det mycket väl finnas fel i både siffror, argumentation och påståenden. Jag äger själv en del av de värdepapper som beskrivs.

Jag kan inte hållas ansvarig för förluster som uppstår till följd av att någon läser bloggens texter, länkar, bilder eller annan media och direkt eller indirekt handlar med värdepapper eller andra investeringsinstrument utifrån dessa.

Innan du investerar en enda krona, gör din egen analys.